คำขวัญโรงเรียน ::: เรียนให้รู้ ทำงานให้เกิดผล เป็นคนดี มีอนามัย:::
ข้อมูลสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหารงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 

คณะครู ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างปิดภาคเรียน ณ จังหวัดจันทบุรี

>>คณะครู นักเรียน ร่วมพิธี
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
>> คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
>>ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 /2556
ณ หอประชุมโรงเรียน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร


พ.อ.อ. ถาวร คำจุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร

 

 
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันสวดมนต์แปล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี ๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี ๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 

webmaster : kruodd@hotmail.com

::: โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ๑๐๐ หมู่ ๘ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ::: โทร. 045 - 298090 , 045 - 298045