คำขวัญโรงเรียน ::: เรียนให้รู้ ทำงานให้เกิดผล เป็นคนดี มีอนามัย:::

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ตัวแทนจังหวัด

โครงการพลังคิด สะกิดโลก
"สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน"
กระทรวงพลังงาน
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์
รุ่นที่ ๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และบริษัทบริดจน์สโตน จำกัด
 
>> คณะผู้บริหาร ครู ร่วมถวายพระพร
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
ณ วัดบุรพา อบต.สะพือ
<< ภาพกิจกรรม >>
>> คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
<< ภาพกิจกรรม >>
>> คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมวันสถาปณาอาเซียน
ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
<< ภาพกิจกรรม >>
>> คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
<< ภาพกิจกรรม >>
 
<< ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด >>

>>

คู่มือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา smss << ดาวน์โหลด >>

สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน วันที่ ๒๕ - ๒๙ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

 
 
 
 
 
นายปัญจพล โคตรคันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
ครูและบุคลากร โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
ประจำปี ๒๕๕๖
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันสวดมนต์แปล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
ประจำปี ๒๕๕๖
 
 
 
   
 

webmaster : kruodd@hotmail.com

::: โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ๑๐๐ หมู่ ๘ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ::: โทร. 045 - 298090 , 045 - 298045