คำขวัญโรงเรียน ::: เรียนให้รู้ ทำงานให้เกิดผล เป็นคนดี มีอนามัย:::

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ตัวแทนจังหวัด

โครงการพลังคิด สะกิดโลก
"สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน"
กระทรวงพลังงาน
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์
รุ่นที่ ๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และบริษัทบริดจน์สโตน จำกัด
 
>> คณะผู้บริหาร ครู ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ณ หอประชุมโรงเรียน
<< ภาพกิจกรรม >>
>> คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘
ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
<< ภาพกิจกรรม >>
>> คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมขยายผลการจัดการเรียนสู่อาเซียน
ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
<< ภาพกิจกรรม >>
>> คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน
เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี ๒๕๕๘
ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
<< ภาพกิจกรรม >>
 
<< ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด >>
   
   
   
 
 
 
นายปัญจพล โคตรคันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

webmaster : kruodd@hotmail.com

::: โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ๑๐๐ หมู่ ๘ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ::: โทร. 045 - 298090 , 045 - 298045